کاشت مو در مشهد | شاهد طب

کاشت مو در مشهد | شاهد طب

کاشت مو در مشهد | هزینه کاشت مو در مشهد | کلینیک کاشت مو در مشهد

09033747800

نوشته هایی با برچسب "اختلال مو کنی"

تریکوتیلومانیا

تریکوتیلومانیا یا کندن موی وسواسی و بیماری اختلال مو کنی یکی از عوامل روانی است، که موجب ایجاد طاسی در موی سر افراد می گردد. معمولا زمانی که درباره عومل اکندنیجاد طاسی جست و جو می کنید، هیچ کس در رابطه با عوامل روانی صحبتی نمی کند. فردی که دچار بیماری تریکوتیلومانیا یا کندن موی […]

ادامه مطلب