کاشت مو در مشهد | شاهد طب

کاشت مو در مشهد | شاهد طب

کاشت مو در مشهد | هزینه کاشت مو در مشهد | کلینیک کاشت مو در مشهد

09033747800
دغدغه ظاهری آقایان

دغدغه ظاهری آقایان

تاریخ انتشار : 2020/12/25

یکی از مهم ترین دغدغه های ظاهری آقایان ریزش مو و دچار شدن به طاسی و کچلی است. این اتفاق در اکثر مردان رخ می دهد زیرا هورمون تستسترون موجود در خون تبدیل به دی هیدروتستسترون شده و به ریشه موی مردان می چسبد و موجب از نارک شدن فولیکول مو و در نهایت ریزش مو می شود. زمانی که فولیکول مو از بین برود دیگر راهی برای بازگرداندن مو وجود ندارد. و این مسئله موجب ایجاد ناراحتی در مردان می گردد.
کلینیک های کاشت مو برای برطرف کردن دغدغه ظاهری آقایان در رابطه با ریزش مو خدمات خوبی ارائه می دهند.
در این مقاله درباره دغدغه ظاهری آقایان و روش های رفع آن بیشتر صحبت می کنیم.

دغدغه ظاهری آقایان

دغدغه ظاهری آقایان

دغدغه ظاهری آقایان

مو و ریش یکی از عواملی هستند که موجب خوشتیپی و جذابیت آقایان می گردد. آقایانی که موهای خود را از دست می دهند دچار کاهش اعتماد به نفس شده و شاید در برخی جمع های عمومی حاضر نشوند.
به همین دلیل با دیدن اولین تار مو که از سر آنان ریخته است دچار استرسی می شوند. این گونه است که دغدغه ظاهری آقایان ایجاد می گردد.
شاهد طب که یک کلینیک کاشت مو در مشهد است توانسته است جهت رفع دغدغه های افراد از بابت کاشت مو در مشهد تجهیزاتی به روز و مدرن فراهم کند.
در کلینیک شاهد طب متخصصین کاشت مو برای ارائه مشاوره دقیق حضور دارند و با بررسی آزمایش ها و الگوی ریزش موی مراجع، بهترین پیشنهاد کاشت با روش های به روز و مدرن ارائه دهند.

هزینه کاشت مو

پس از تصمیم گیری در رابطه با کاشت مو ، دغدغه ظاهری آقایان تبدیل به دغدغه مالی خواهد شد! اغلب مراجعین با تماس تلفنی تقاضای ارائه قیمت کاشت مو در مشهد دارند.
پیشنهادی که ما به افراد می دهیم این است که برای دریافت مشاوره از پزشک به صورت حضوری به کلینیک مراجعه کنند. پزشک پس از بررسی روش انجام کاشت مو را تشخیص می دهد.
روش های معمول کاشت مو روش FIT و یا FUT و یا ترکیب این دو روش است.
اگر از روش کاشت مو ترکیبی برای کاشت مو استفاده گردد بیشترین تعداد گراف مو از قسمت بانک موی موجود در پشت سر خارج خواهد شد و در ناحیه جلوی سر کاشته خواهد شد.
هزچه تعداد گرافت های کاشته شده بیشتر شود هزینه کاشت مو بالاتر خواهد بود. در هر صورت قیمت کاشت مو با توجه به نوع الگوی ریزش مو و نوع جنس پوست و مو قابل تعیین خواهد بود.